Szemelvények

 

1.                Ludwig van Beethoven rövid életrajza

2.                Kortáblázat

3.                A zenetudomány részterületei

4.                A klasszikus szó jelentéséről

5.                A képzelet síkján

6.                Horatius – A falusi élet dícsérete

7.                Plutarkhosz - Párhuzamos életrajzok

8.                Illyés Gyula – Egy mondat a zsarnokságról

9.                Paul Eluard – Szabadság

10.            Az emberi jogokról

11.            A Magyar Köztársaság Alkotmánya

12.           Szemiotika

13.           Bevezetés az esztétikába

14.           K(M)iért van a művészet?

15.           Mi a zene?

16.           A klasszikus zene méltatása

17.           Hollandia története

18.           Beethoven bemutató