II. symphony, D–major, opus 36.

 

As we all know, Beethoven opens the cult of individuality in the history of music. The II. symphony is another step towards his personal tone. The first two symphonies were composed at the beginning of his early period, so it is natural that it carries the influence of his great predecessors /Haydn, Mozart/, and of the era. Apart from this both symphonies became popular in a short time, and not only in Germany.

 

I. movement

 

Movement form: sonata form.

Movement tempo designation:

Introductory music – Adagio molto, time signature: 3/4

                   Movement – Allegro con brio, time signature: 4/4

 

Introductory music – Adagio molto

 

The introductory music /introduction/ is the same as the overture of an opera. The tone is rather dramatic. It can be divided into three sections.

The so called d-minor motif, which is similar to the motif at the beginning of the IX. Symphony, sounds at the end of the third section; it is called the tumbling motif there.

Its analysis can be found on the 3. and 4. ppt page!

 

 

I. movement

I. Exposition

 

The first and somewhat short theme of the Allegro is played on string instruments. Its melody is repeated. It is merry and insignificant.

 

It is interesting, that here there are two transitions. The first transition is composed of the first theme, and has forte dynamics. The second also has forte dynamics, and it features the unisonal passages of the string instruments.

 

The second theme sound on aerophones; the first half in piano, the second half in forte. It is similar to a march; it is immediately repeated with enriched orchestration.

 

The first half of the closing theme sounds on violins, and moves upward; the second half sounds on whole orchestra in fortissimo, moves downward, and is immediately repeated. Then the closing theme is concluded.

After this a short, downward moving arch concludes the.  

 

II. Elaboration / ppt page #8 /

 

The two sections of the elaboration consist of motivic arrangements:

Ø first we hear the minor version of the 1st theme’s opening measure,

Ø this is followed by the repetitions of the first theme’s staccato-motifs,

Ø then we hear the repetitions of the spinning-motif,

Ø then again follows the staccato-motif, indulating up and down.

 

The motifs of the second theme are also present:

Ø first we hear the motivic arrangement of the theme’s,

Ø then the d-minor motif follows, which now moves upward as well,

Ø then a short alarm-motif appears as well.  

 

III. Reexposition

 

A reexposition repeats the exposition almost unchanged, naturally its statement. There’s a minimal shortening in the transition that follows the first theme, but at the end of the reexposition, the transition’s arch-melody sounds three times, before the coda.

 

IV. Coda

 

In the summary part, the coda, just as in the elaboration the motifs dominate. A new motif appears among them, the coda-motif, after which the conclusion is done by fortissimo chords along with the staccato-motif.

 

 

II. movement

        

Omne of  Beethoven’s most poetic movements. Beautiful melodies sound in this movement, the likes that summon our life’s joyous and merry memories, the happy years and desire for freedom.   

 

Movement form: sonata form.

Movement tempo designation: Larghetto, time signature: 3/8

 

I. Exposition

 

We hear a beautiful and intimate melody at the beginning of the first theme; first played by string instruments, then repeated by fwoodwind instruments. Right after follows the consequent part of the first theme, which is also repeated.

 

After the melody of the transition ends, it is repeated in minor tonality. /Let us listen how temperate the transition’s musical material is, it completely adjusts to the theme’s melody, rhythm and dynamics./  

After the transition, the fluent flow of the music is suddenly interrupted by an energetic knocking-motif.

 

The second theme is repeated in a melodious and lively (stylized minuet; stylize) variation form.  

 

Then intimate, lyrical transitions follow; with repetitions in piano-forte-piano dynamics; the musical material harmonically fits the movement’s themes.

 

There are two transitional musical materials.

- the first “small a” sounds in piano, followed by a „bigger a, which sounds on the orchestra with more powerful dynamics.

- - the “big A sounds on the orchestra and with forte dynamics, then the “smaller big Afollows in piano; the musical material is the same.

 

And what is also wonderful and amazing: the transition’s dynamic arch: it starts in piano, the dynamics become more intense and reaches its climax, then gradually returns into piano. This is signaled above the flow chart by a low-peaked pyramid. See ppt page #13!

 

The closing theme first sounds on cellos, then repeated on violins; its mood is fluent, playful, reminiscent of the minuet’s flattering melody, which was lifted to the rank of classical music by Beethoven.

The exposition ends with a conclusion after the virtuoso melody of the horns.

 

II. Elaboration

 

The motifs that appear in the two short sections of the elaboration are accompanied by a throbbing sound, and we also hear a countertheme on violins, while sombre, dark sounds appear in bass. The music reaches a dissonant climax, then the dynamics gradually soften, and the first theme brightlxy appears – the beginning of the reexposition.   

 

III. Reexposition

 

In the reexposition – in accordance with the rules of the sonata form – the musical material of the exposition is repeated. However, the orchestration is more beautiful. There is a minimal difference, namely that there is a small motivic material after the first transition.

 

IV. Coda

 

The coda at the end of the movement is rather short, and it includes the simple variation of the first theme, followed by a conclusion in conformity with the  movement’s mood.

 

 

III. movement

 

Movement form: scherzo.

Movement tempo designation: Allegro, time signature: ¾

 

Beethoven did not find the dance-like character of the minuet appropriate for the symphony’s “grand body” /probably because of its aristocratic quality/.

 

A/ After the solemn, orchestral forte beginning, comes a less significant musical material than what one would expect. The small motif consisting of four and 3 notes is played on different instruments every measure.

Flow chart cannot be used!

 

B/ the Trio section is also interesting. Its melody is a merry ländler-melody, first played on aerophones. Its repetitions appear on different orchestration.

                                                            

A/ The scherzo’s “A” section returns.           

 

 

IV. movement

 

Movement form: szonáta és rondó keveréke.

Movement tempo designation: Allegro molto, time signature: 2/2

 

This movement is the symphony’s finale; it is the most daring both in form and idiom; it is “Beethoven-like”, so to speak.

 

I. Exposition

 

The fourth movement, the finale begins with two surprising and sudden notes; it is like a flip, or like two quick gunshots; it is the second-motif / » /. This flash-like motif appears several times throughout the movement; best of all at the end of the elaboration, where, with its repetitions, it prepares the reexposition, namely the entry of the first theme. It is present in the exposition, it repeats after the second theme, preparing the next entry of the first theme. 

 

The melody of the first theme consists of two parts. The first part is characteristic of rhythm, the second part is characteristic of melodiousness. The theme is repeated.

 

The second theme sounds on a clarinet and bassoon, then it is repeated in minor tonality, which is even more beautiful. The second theme is the movements warmest, most melodious lyric part. Listen to the descending violin passages after each section of the theme!

 

The second theme ends in an energetic conclusion, then the second-motif appears. It is repeated /twenty-one times/, which prepares the first theme’s impressive introduction. The first theme sounds again, it is repeated, then the conclusion follows, which marks the end of the exposition.

 

This time, the closing theme is missing; újust like the repetition of the exposition’s statement of the subject!

 

II. Elaboration

 

The elaboration is short.

Először az első téma ütemeiből készült részletek kerülnek feldolgozásra, moll hangnemben, ami unisono-menetbe fejlődik.

A folytatásban szerepet kap az expozíció elején felcsattanó szekund-motívum. Beethoven ezt a két hangból álló motívumot drámai erővel ruházza fel. Hogyan? Egyrészt az ismétlések, másrészt a dinamika fokozásával, ami ráadásul a basszusban hangzik, sötét, komor színekbe ágyazva. A zenei cselekményben jelentős változás bekövetkezését várjuk, mégsem ez történik, mert az első téma elhangzásával, könnyedebb muzsika veszi kezdetét: a reexpozíció.

 

III. Reexposition

 

Zenekari szünet után ismétlésre kerül az expozíció anyaga, mely ezúttal rövidebb.

A reexpozíció a második téma lezárásával a végéhez ér, mivel a tétel valójában szonátaforma és rondóforma keveréke. Beethoven átlépi a forma előírásait, de nem rombolja le. A tartalom alá rendeli a formát.

 

IV. Kóda

 

A folyamatábra ezúttal rendkívül részletező, de így jobban érthető!

 

A kóda muzsikája motívumokból építkezik. Lásd 23 sz. dia!

A jelölések és az idő-jelek alapján pontosan tudjuk követni a zenei történés eseményeit. A kódában új a tomboló-motívum, s figyeljünk fel az előtte elhangzó, s felfele haladó, ritmikájában különös /inkább vergődő/ „vad, barbármenetre. 

A lezárás előtt, Beethoven – szerkesztési módszeréhez hívenfelidézi a tételkezdő szekund-motívumot.

 

Az utolsó dián szereplő idézet forrása:

Bartha Dénes: Beethoven kilenc szimfóniájaZeneműkiadó Vállalat, Budapest 1956 – második kiadás 83. oldal.

 

 

 

 

Tárgymutató:

 

Introdukció lat – 1/ bevezetés  2/ zene: zenemű részét megelőző rövid bevezetés  < vissza

 

ländler  a a legelterjedtebb alpesi /délnémet-osztrák /népi tánc, ¾-es ütemű

< vissza

 

preklasszikus, lat – a klasszicizmust közvetlenül megelőző /kor, stílus/,

zene: a bécsi klasszicizmust megelőző, kései barokk (zene), időben körülbelül 1700-1750;

pre-, prae- latelőtagként valaminek előzetes, valaminek megelőző voltát jelöli < vissza

 

triola, olhárom, többnyire egyenlő értékből álló csoport, amelyet két ugyanolyan értékű hang ideje alatt kell megszólaltatni; jelölése a kottán: a hangfejeknél ív vagy kapocs alatt levő 3-as szám < vissza

 

generálpauza, ol – „általános szünet”; (az összes hangszer hallgat!), kottán történő jelölése: G.P. < vissza

 

stilizál, latművészi igénnyel fogalmaz; a szövegkörnyezetben történő használata azt jelenti, hogy Beethoven művészi igénnyel fogalmazza meg, idézi fel a megelőző kor népszerű táncának hangulatát, melynek célja nem maga a tánc, hanem a tánc hangulata < vissza 

 

 

S z a v a k b a n  

 

Mi jellemzi ezt a szimfóniát?

 

A II. szimfóniát energikus, fiatalos lendület, és optimista hangulat járja át; derűt, életörömet sugároz.  

 

A zenetörténet ellentmondásként tartja nyilván, hogy Beethoven ennyire életvidám muzsikát írt, holott a szimfónia megalkotásának idejében írt egy sötét hangú, komor végrendeletet.

 

Minden zenetörténeti könyv említi, hogy Beethoven 1802. október 6.-án (32 évesen!) írta a heiligenstadt-i végrendeletét, melyben kezdődő fülbaja miatt érzett elkeseredettségében az öngyilkosság gondolatával foglalkozott. Teljes tudatában volt annak, hogy süketség vár . Hallása lassan, de fokozatosan romlott. A Missa Solemnist és a IX. szimfóniát már teljes süketségben komponálta.

 

A korabeli tények szerint Beethoven még ideig saját maga vezényelte szimfóniáitezekben az időkben találják fel a karmesterséget! –, illetve játszotta zongoraversenyeit; a teljes süketség évszáma: egyesek szerint 1819, mások szerint 1822. (Ez a fajta fülbetegség napjainkban már gyógyítható!)

 

1801. november 16.-án kelt levelében így ír barátjának:

 

„Ó, mily boldog lennék, ha tökéletes volna a hallásom!  Alig tudod elképzelni, mily siváran telt az életem két év óta. Megromlott hallásom, mint valami kísértet állt mindig előttem, kerülnöm kellett az embereket, embergyűlölőnek látszanom, mikor pedig oly kevéssé vagyok az.

 

Teljesen egyedül vagyok. Úgy kell élnem, mint számkivetettnek. Már gyakran elátkoztam a Teremtőt és életemet. A művészet tartott vissza, hogy véget nem vetettem életemnek.

 

 Szemébe akarok nézni a sorsnak, egészen lesújtani mégsem fog.

         Ó, mily szép ezerszer élni az életet!

Nyugalmas életre, érzem, arra már nem vagyok teremtve…”

Szabolcsi Bence: Beethoven, Gondolat, 1960 – 135-136. oldal.

 

Ma többen úgy vélekednekpersze utólag –, hogy fokozatos süketsége nagyban hozzájárult ahhoz, hogyvalóban zeneköltővéváljon, az első zeneköltővé a zenetörténetben. (Ennek ellenkezőjét bizonyítja, hogy Beethoven 1804-ben készült el a III. szimfóniával, mikor még nem volt süket!)

 

A Zenei Lexikon szinte minden nagy zeneszerző neve után azt írja: A világ egyik legnagyobb zeneköltője.

 

Ami Beethovent ebben a kérdésben a többi nagy zeneszerzőtől megkülönbözteti, elsősorban talán az, hogyemelkedett szellemi tartalmatadott a zenének. Azt a szellemi tartalmat, amit a görög klasszikus művészet is támasztott a szerzővel, az alkotóval szemben, s amit a kor művészete, a klasszikus művészet is alapvető célként határozott meg.

 

Bővebben lásd Szemelvények, klasszikus zene méltatása!